Skip to main content

Op 18 december 2018 is door de regering een wetsontwerp ingediend met fiscale, fraude bestrijdende, financiële en diverse bepalingen. Het wetsontwerp bestaat uit vier grote luiken.

Een eerste luik omvat bepalingen over het zomerakkoord van 2018:

  • Maatregelen met betrekking tot de spreiding van de vrijstelling van de belasting voor het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut;
  • De vervroegde inwerkingtreding van de interestaftrekbeperking ten gevolge van ATAD;
  • Over de invoering van een fiche- en inhoudingsverplichting voor bezoldigingen rechtstreeks toegekend door een buitenlandse moederonderneming aan de werknemers van een Belgische dochteronderneming en over de indexatie van de accijnzen op benzine en gasolie.

Een tweede luik behandelt fraude bestrijdende bepalingen. Een rechtstreeks gevolg van de aanbevelingen in het rapport van de bijzondere Commissie “Internationale Fiscale Fraude/Panama Papers”.  Daarnaast wenst de regering een systeem van elektronische kennisgeving in te voeren.

Het derde luik bevat financiële bepalingen. De Koninklijke Munt van België zou omgevormd worden tot een administratieve dienst geïntegreerd in de FOD Financiën en er wordt een begrotingsfonds in het leven geroepen.

Tot slot worden enkele diverse fiscale bepalingen ingevoerd die wijzigingen brengen aan de inkomstenbelastingen, aan het recht op geschriften en aan de registratierechten.

Volg Lauwers Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.