Nieuwe formaliteiten inzake de inkohiering onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest

Door 08/05/2013november 30th, 2017Geen categorie

Op 6 mei 2013 werden nieuwe regels bekendgemaakt inzake de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing in het Vlaamse gewest (Besluit van 15 maart 2013 van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting).

Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ten kohiere gebracht op hun naam, voorafgegaan van het woord “Nalatenschap”.

Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere belastingplichtigen, wordt de aanslag in de onroerende voorheffing ten kohiere gebracht hetzij op naam van alle belastingplichtigen, hetzij op naam van één of meer van hen gevolgd door de  vermelding “en rechthebbenden”.

Met deze wijziging worden de formaliteiten uniform gemaakt aan de regels die gelden op federaal niveau. De regels inzake de betaling van de onroerende voorheffing (de wijze waarop kan worden betaald, het ogenblik waarop de betaling uitwerking heeft) en  inzake het uitvoerend beslag onder derden gelegd door de ontvanger werden in dezelfde zin aangepast.