Tijdelijke verlaging van btw-tarieven voor restaurant- en cateringdiensten

Door 14/06/2020Geen categorie
Btw-advies horeca

De Ministerraad keurde op 6 juni een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de btw-tarieven voor restaurant- en cateringdiensten verlaagt naar 6 procent, behalve op alcoholische dranken. Het besluit is in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en heeft uitwerking vanaf 8 juni tot en met 31 december 2020.

Om de horeca een fiscaal duwtje in de rug te geven, is een maatregel goedgekeurd om de negatieve gevolgen van de beslissingen inzake de inperking van de bewegingsvrijheid van de burgers van ons land zoveel mogelijk te beperken. Dit moet restaurants en cafés meer financiële ademruimte geven om hun economische activiteit te hernemen.

Het materieel toepassingsgebied wordt als volgt afgebakend: “Worden dus bedoeld, het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of het verschaffen van beide, indien dat gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan, en dat zowel in de ruimte van de dienstverrichter (“restaurantdiensten”) als buitenshuis (“cateringdiensten”). Ondanks het feit dat de benaming “restaurantdiensten” anders zou kunnen doen vermoeden, omvat dat begrip derhalve ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (indien dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden”.

Dat betekent dat cafés ook kunnen genieten van dit gunstregime voor hun dranken die geen alcohol bevatten. Deze maatregel heeft tot doel een economische relance van de horecasector te bespoedigen.