Skip to main content

De dienstencheque deed twintig jaar geleden zijn intrede als een gesubsidieerd betaalmiddel waarmee natuurlijke personen op een voordelige manier een beroep kunnen doen op erkende firma’s. De overheid vaardigde op 11 juli 2022 een nieuwe circulaire uit met betrekking tot het btw-regime van toepassing op dienstencheques.

Natuurlijke personen kunnen (een beperkt aantal) dienstencheques aankopen bij uitgiftebedrijven. Particulieren kunnen met dienstencheques bepaalde huishoudelijke taken op een financieel voordelige manier uitbesteden aan erkende bedrijven. De dienstverlener wordt nadien door de uitgever van die dienstencheques vergoed.

Schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezinshulp en andere erkende bedrijven, die vergoed worden via dienstencheques, zijn voor die prestaties vrijgesteld van btw. Het behoort tot de gangbare praktijk dat dienstverleners daarnaast ook onkostenvergoedingen voor bijkomende kosten aanrekenen aan hun klanten. Het gaat bijvoorbeeld om verplaatsingskosten of administratieve kosten die worden doorgerekend aan de klant. De wet huldigt zich in stilzwijgen over de fiscale behandeling van die onkostenvergoedingen.

De kersverse omzendbrief bevestigt dat de btw-vrijstelling ook van toepassing is op onkostenvergoedingen als er sprake is van één enkele dienst. De omzendbrief verduidelijkt dat dit het geval is wanneer twee of meerdere elementen of handelingen van de dienstverlener zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen, waarvan de splitsing kunstmatig zou zijn. De gefactureerde onkosten moeten dus rechtstreeks en onlosmakelijk verband houden met de diensten van de dienstencheques.

Wenst u meer informatie over de fiscale aspecten van de dienstenchequeregeling? Wenst u een duidelijk overzicht van de btw-vrijstellingen waarvoor u potentieel in aanmerking komt? Wil u meer weten over de fiscale voordelen en optimalisatiemogelijkheden binnen uw onderneming? Lauwers Fiscale Advocaten staat u proactief bij voor al de fiscale aspecten van uw onderneming.