De effectentaks: een nieuw hoofdstuk in een bewogen verhaal

Door 09/11/2020Geen categorie
Nieuwe effectentaks

Op 17 oktober 2020 verwees het Grondwettelijk Hof de effectentaks naar de prullenmand. De nieuwe ministerraad broedde in snel tempo op een nieuwe versie. De Federale Regering vraagt advies aan de Raad van State over het laatste initiatief.

Wat houdt de nieuwe effectentaks juist in?

Het voorontwerp van 2 november 2020 betreft een jaarlijkse taks van 0,15% op effectenrekeningen. Als heffingsgrondslag kiest de regering de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op de effectenrekening. De belasting is slechts verschuldigd in de gevallen dat die gemiddelde waarde de grens van € 1.000.000 overtreft. Haar voorganger kende gedurende haar korte bestaan een grens van € 500.000.

Ontsnappingsroutes geblokkeerd

Vandaag zou het een natuurlijke reactie kunnen zijn om bepaalde vermogensbestanddelen op de geviseerde effectenrekeningen nog vlug te herorganiseren. Helaas zal u op deze wijze niet zomaar ontsnappen aan de nieuwe regeling.

Het voorontwerp voorziet naast deze effectentaks immers in een algemene antimisbruikbepaling. De bepaling viseert bijvoorbeeld het splitsen van effectenrekeningen en meer in het algemeen, het spreiden van effecten tussen verschillende rekeningen. U zal er bijvoorbeeld niet aan ontsnappen door van bank te veranderen of binnen dezelfde financiële instelling effecten te spreiden over meerdere rekeningen in een poging om onder de grens van € 1.000.000 te blijven.

De antimisbruikbepaling hekelt eveneens de omzetting van effecten naar aandelen of obligaties op naam, zodat deze niet meer langer op een effectenrekening zouden voorkomen. Tenslotte blokkeert de wetgever de onderbrenging van geviseerde effectenrekeningen in buitenlandse rechtspersonen, met het oog op de overplaatsing van de effecten naar een buitenlands alternatief om aan de taks te ontsnappen.

De antimisbruikbepaling koppelt aan al deze gevallen een vermoeden van belastingontwijking. U kan als belastingplichtige uiteraard steeds het tegenbewijs leveren.

Wanneer het voorontwerp zich zou ontpoppen tot wet, zal de antimisbruikbepaling met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 30 oktober 2020.

Wenst u meer informatie over de effectentaks? Wil u weten hoe u uw vermogensbeheer best aanpast aan de huidige omstandigheden? Blijft u graag preventief op de hoogte van potentiële verschuivingen in de regels? Thierry Lauwers en zijn team spelen kort op de bal met deskundig advies en spoedig optreden.