Fiscaal advocaat Thierry Lauwers publiceert als eerste studie over Wetboek Invorderingen

Door 16/12/2020Geen categorie
Wetboek Invordering

De invoering van het Wetboek Invordering in 2019 zorgde voor een aardverschuiving op het vlak van de inning van belastingschulden. Dat concludeert fiscaal advocaat Thierry Lauwers in een omvangrijke studie, die de impact van het Wetboek Invordering belicht. Uniek is de samenwerking met coauteur Nathalie Pirotte, fiscaal rechter in Luik.

Het Wetboek Invordering leidde in 2019 tot de harmonisering en hercodificatie van de (fiscale) invorderingsprocedure. De invordering van zowat elke som die is verschuldigd aan een overheid valt onder de toepassing van het wetboek. Hoe gaat de overheid over tot het innen van een belastingschuld? Ofwel gaat de schuldenaar vrijwillig over tot de betaling van zijn schulden (minnelijke invordering), ofwel zal de administratie overgaan tot invordering door zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen (gedwongen invordering). Het wetboek bepaalt onder andere welke uitvoeringshandelingen overheden mogen stellen om openstaande schulden te innen. Het is daarom van belang voor iedereen die professioneel met fiscaliteit bezig is.

Gevolgen voor de praktijk

Met de Franstalige publicatie van Lauwers en Pirotte verschijnt voor het eerst een studie over de gevolgen van het Wetboek Invordering op de fiscale praktijk. Het werk biedt een actuele kijk op de talrijke raakvlakken van het procesrecht, het fiscaal recht en het fiscaal procesrecht wat de invordering van belastingen betreft. Het bevat een eerste grondige commentaar met vergelijking van de verschillende regelingen in de drie gewesten.

Het eerste deel resulteert in een algemeen overzicht van de praktijk van de fiscale invorderingen op basis van grote arresten uit de fiscale rechtspraak. In het tweede deel volgt een analyse van de juridische methodiek waar het Wetboek Invordering toe heeft geleid. Het biedt de lezer een duidelijk antwoord op praktische vragen: hoe, wanneer en bij welke partijen mogen de fiscale administraties belastingen invorderen? In het derde onderdeel volgt een vergelijkend overzicht van de gevolgen van het Wetboek Invordering op provinciaal en gemeentelijk vlak voor elk van de drie gewesten.


Impact Wetboek InvorderingLauwers, T en Pirotte, N, Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Premier commentaire et droit comparé dans les trois régions, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Larcier, 2020, 322 p. is online te koop.

Luister naar de Franstalige podcast waar auteurs Thierry Lauwers en Nathalie Pirotte de conclusies van hun boek toelichten (20min).


Overheid heeft nieuw arsenaal om openstaande schulden te innen

Het belang van deze materie bleek onlangs na de vaststelling dat de dienst Inning en Invordering vorig jaar liefst 38.161 keer het Centraal Aanspreekpunt over bankrekeningen consulteerde. Die acties zijn voornamelijk gericht tegen wanbetalers met belastingschulden. De dienst Inning en Invordering gebruikt het nieuwe Wetboek Invordering om in 2020 deze acties door te voeren en te vermenigvuldigen.

Zodra de dienst Inning en Invordering een rekening opspoort waarop de naam van een wanbetaler prijkt, kan ze hierop derdenbeslag leggen. Dat wil zeggen dat het geld op die rekening wordt aangewend om de achterstallige belastingschulden te voldoen. Het resultaat is dat de Belgische Staat een bevoorrechte schuldeiser is die eigenhandig de openstaande schuldvorderingen tracht te voldoen.

In de praktijk gaat dat leiden tot vele geschillen als de belastingplichtige pas achteraf merkt dat zijn gelden zijn aangewend om openstaande belastingschulden te voldoen. Wat als die schulden betwist worden of zelfs niet meer gekend zijn bij de belastingplichtige?

Als u geconfronteerd wordt met een situatie waarbij belastingen zijn ingevorderd, win dan advies in over welke rechten u heeft om hiertegen te reageren. Wil u meer weten over de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus? Heeft u fiscale schulden en wil u weten hoe er mee om te gaan? Wordt u geconfronteerd met beslag op de tegoeden op uw bankrekeningen? Maak online een afspraak met fiscaal advocaat Thierry Lauwers.