Belasting op tweede verblijven: betalen of niet?

Door 08/12/2020december 10th, 2020Geen categorie
Appartement aan zee fiscaliteit

De rechtspraak bevestigt dat het bestrijden van gemeentelijke belastingen op tweede verblijven resultaat oplevert. Vele gemeenten, met de kustgemeenten op kop, bijten keer op keer in het stof. Door eigenaars te verenigen in gezamenlijke acties, biedt Lauwers Fiscale Advocaten een budgetvriendelijk antwoord op dit soort unfaire belastingen.

De gemeentelijke belastingreglementen viseren meestal de onroerende goederen waarop geen inschrijving in de bevolkingsregisters is genomen. Hiermee voert de gemeente een onderscheid in tussen eigenaars die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en eigenaars die dat niet zijn.

De redenering van de gemeenten

Enerzijds wil de gemeente de stijgende vastgoedprijzen op de woonmarkt tegengaan. De gemeente hoopt op die manier het residentieel wonen in de dorpskernen te beschermen. Volgens de gemeente liggen de rijkere tweedeverblijvers aan de oorsprong van het feit dat de vastgoedprijzen de hoogte ingaan. Anderzijds argumenteert de gemeente dat de belasting op wooneenheden zonder domicilie voorzien is om een aantal algemene gemeentelijke uitgaven zoals verfraaiingswerken en afvalophaal te financieren. Zo wordt de frequentie van de huisvuilophaling tijdens de vakantie verhoogd terwijl buiten de vakantieperiodes juist meer politietoezicht nodig is om de woningen te beschermen tegen bijvoorbeeld inbraken.

Het standpunt van de rechtspraak

De rechtspraak stelt dat het vooral de ligging en de aantrekkelijke infrastructuur van de gemeente zijn die de gemeente zo populair maken. De financiële toestand van de gemeente kan op zich een goede reden zijn om dergelijke belasting te voorzien, maar niet als die belasting uitsluitend de eigenaars van tweede verblijven treft. De algemene gemeentelijke uitgaven moeten door iedereen gedragen worden als iedereen ervan profiteert. Zo zal de afvalophaling bijvoorbeeld ook lager zijn in de periodes dat de tweedeverblijvers niet aanwezig zijn.

Kustgemeenten zijn van nature aantrekkelijk om te wonen, ongeacht een eventuele domicilie. De bescherming van het residentieel wonen in de dorpskern wordt bovendien geenszins gegarandeerd door een belasting op tweede verblijven. Volgens de recente rechtspraak is er geen geldige reden om de middelen enkel bij tweede verblijvers te zoeken en niet bij de eigen inwoners.

Lauwers Fiscale Advocaten verenigt eigenaars van tweede verblijven

Helaas zijn dergelijke ongrondwettige reglementen niet zeldzaam. Een verrassend groot deel van de bevolking draagt al sinds jaar en dag bij op basis van gelijkaardige gemeentelijke belastingreglementen. Vaak weten eigenaars niet dat dergelijke reglementen een confrontatie met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wellicht niet zouden overleven. De praktijk leert dat de meerderheid afhaakt vanwege het idee dat het besparen op een gemeentelijke belasting van een gering bedrag niet opweegt tegen gerechtskosten.

Lauwers Fiscale Advocaten brengt deze problematiek op regelmatige basis in de media. Zo creëren we bewustzijn bij de eigenaars van tweede verblijven.

Door meerdere eigenaars te verenigen bieden we u een budgetvriendelijk alternatief voor belastingaanslagen met een hoog ‘ik zal het wel gewoon betalen’-karakter. – Fiscaal advocaat Thierry Lauwers

Heeft u vragen over de gemeentetaks op tweede verblijven of wilt u deelnemen aan een van onze gezamenlijke acties? Neem dan op contact op met ons kantoor.