Fiscaal statuut sportbeoefenaars

Door 11/01/2019Geen categorie
fiscaal regime topsporters

Door verschillende schandalen in de voetbalwereld staat het statuut van topsporter ter discussie. In politieke kringen gaan stemmen op om de fiscale gunstregimes voor sportbeoefenaars te wijzigen. Maar hoe ziet de fiscale situatie van een sporter er eigenlijk uit?

Eerst moeten we een onderscheid maken tussen een sportbeoefenaar die een inwoner is van de Belgische Staat en diegene die geen inwoner is van de Belgische Staat. Bij een sportbeoefenaar die in België woont, bestaat daarenboven een onderscheid tussen jonge sportbeoefenaars van 16 tot 26 jaar en andere sportbeoefenaars.

Deze jonge sportbeoefenaars worden op de eerste schijf van 19.670 euro belast aan 16,5%. Het bedrag dat deze grens overstijgt, wordt belast aan het normaal progressief tarief. Daarnaast geldt dit gunsttarief enkel voor de bezoldigingen, niet voor het gehele beroepsinkomen.

Andere sportbeoefenaars genieten ook van een gunsttarief voor dezelfde schijf, zij het met enkele wijzigingen tegenover de jonge sporters. Deze groep wordt voor 33% belast, dit gunstregime is van toepassing op het bruto beroepsinkomen (en niet enkel op bezoldigingen) en geldt enkel wanneer het beroepsinkomen wordt beschouwd als een nevenactiviteit. De andere sportbeoefenaar zal bijgevolg enkel kunnen genieten van het gunsttarief wanneer het inkomen dat wordt verkregen uit een sportactiviteit minder bedraagt dan het inkomen dat wordt verkregen uit een andere beroepsactiviteit of het geheel van andere beroepsactiviteiten.

Wat betreft de buitenlandse sportbeoefenaar wordt een onderscheid gemaakt op grond van het aantal actieve dagen in België. Wanneer de sporter meer dan 30 dagen van dat jaar actief was in België, moet een aangifte van niet-inwoners worden ingediend. Is de sporter minder dan 30 dagen actief in België, dan dient de organisator 18% van de bedrijfsvoorheffing in te houden op de vergoeding. De sporter moet dan zelf geen belastingaangifte meer indienen als hij geen andere Belgische inkomsten heeft.

Wanneer een buitenlandse sportbeoefenaar minder dan 30 dagen actief was in België kan hij ervoor kiezen om een belasting van niet-inwoners in te dienen. In bepaalde gevallen is dit voor de sporter voordeliger.

Indien u zelf topsporter bent en u zich afvraagt of u dient te kiezen voor de belasting niet-inwoner dan wel voor de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 18%, kan LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten u met kennis van zaken een duidelijk, verstaanbaar en snel advies verlenen. Wij kunnen u tevens de mogelijke gevolgen schetsen zo het parlement beslist tot een wetswijziging van de huidige gunstregeling voor sporters.