Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten

Door 11/01/2019Geen categorie
aftrek van beroepskosten vermindert

Met grote verbazing heeft Lauwers Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau.

In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was hier allerminst tevreden mee en weigerde in eerste instantie alle beroepskosten. Als antwoord op een bezwaarschrift draaide de fiscale Administratie bij, zij het in teleurstellende mate.

Een voordeel van alle aard als vergoeding voor de activiteiten van een bedrijfsleider is aftrekbaar als beroepskost. De uitspraak is echter gebaseerd op het principe dat kosten voor handelsvennootschappen niet automatisch aftrekbaar zijn. In dit geval kan de terbeschikkingstelling van een woning volgens deze uitspraak niet worden aangenomen als beroepskost, aangezien de zaakvoerder zijn prestatie kan uitoefenen zonder dat deze een woning ter beschikking zou hebben gekregen.

Wanneer kan de terbeschikkingstelling van een woning dan wel nog als beroepskost worden afgetrokken? Het argument dat deze woning een vergoedend karakter heeft voor geleverde prestaties (ook al wordt de bedrijfsleider hier door een voordeel van alle aard op belast) wordt niet aanvaard, wegens het niet kunnen bewijzen van een dergelijke loonpolitiek. Wanneer dit argument in toekomstige uitspraken wordt gevolgd, zal dit vergaande gevolgen hebben.

De uitspraak stelt dat deze beroepskost geen vergoedend karakter heeft, maar eerder een misbruik is van de fiscale regelgeving en het vermogen van de vennootschap. Dit tart volgens ons alle verbeelding. Het is immers logisch dat wanneer slechts één zaakvoerder prestaties verricht, er geen duidelijke uitgestippelde loonpolitiek is.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten verzet zich tegen dit uitgangspunt en is de overtuiging toegedaan dat de aftrek van de voordelen van alle aard nog steeds mogelijk blijft. Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons kantoor.