Skip to main content

De moeizame relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eindigde op 31 december 2020. Het Verenigd Koninkrijk is voor België vanaf 1 januari 2021 officieel een derde land. De Brexit voegt op fiscaal vlak een extra dimensie toe aan een reeds complex en uiteenlopend assortiment aan regels.

De talrijke Europese harmonisatie-richtlijnen bieden de Europese economie een uniform kader. De voordelen hiervan spreken voor zich. Een dergelijke aanpak leidt tot administratieve vereenvoudiging wat gunstige effecten heeft op het ondernemerschap.

Door de Brexit eindigt die harmonisatie abrupt in vrijwel alle relaties met het Verenigd Koninkrijk. Gelukkig bestaat er een akkoord dat de schadelijke gevolgen op heel wat vlakken verzacht. Het akkoord anticipeert echter in belangrijke mate op de vrees dat het Verenigd Koninkrijk zich zou ontpoppen tot een belastingparadijs. Dat wil zeggen dat nog steeds heel wat voordelen van de vroegere harmonisatie verdwijnen.

Gevolgen voor reorganisaties

De fusierichtlijn is niet langer van toepassing zodat reorganisaties binnen een groep met een Britse vennootschap niet langer met dezelfde eenvoud belastingneutraal kunnen geschieden. De intrest-royaltyrichtlijn en de moeder-dochterrichtlijn zijn niet langer van toepassing tussen Belgische en Britse ondernemingen. Uiteraard wordt deze problematiek opgevangen in dubbelbelastingverdragen. Het nadeel is dat elk land een dergelijk verdrag moet sluiten. Zo is het dubbelbelastingverdrag met België enkel van toepassing in de relatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Gemeenschappelijk Douanetarief is niet langer van toepassing

Het Europese btw-stelsel is niet langer van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk. Wanneer een Belgische onderneming een bestelling plaatst in of een levering doet aan het Verenigd Koninkrijk, worden deze verrichtingen beschouwd als import en export. Het wordt met andere woorden een zaak van de douane. Het Verenigd Koninkrijk behoort niet langer tot de Europese Douane Unie zodat ook hier de harmonisatie wegvalt.

Deze wijzigingen gaan voor ondernemers hand in hand met de nodige administratieve aanpassingen. Soms gaat het om kleine wijzigingen die zich beperkt tot de aangifte en enkele documentatieverplichtingen. In andere gevallen gaat het om complexere douaneformaliteiten. Het hangt volledig af van de activiteiten van uw onderneming. Zo zal u als Belgische onderneming die goederen naar het Verenigd Koninkrijk goederen invoert wellicht een Brits btw-nummer moeten aanvragen.

Het Gemeenschappelijk Douanetarief is niet langer van toepassing. Het Verenigd Koninkrijk heeft een eigen tariefregeling zodat men de tarifering moet nagaan. Uiteraard blijft de invoer btw bij de aankomst van de goederen in de Europese Unie verschuldigd, maar dan via de douaneaangifte.

Gevolgen voor fiscaliteit

Het akkoord laat tot op de dag van vandaag heel wat cruciale vragen onbeantwoord. Dit is in het nadeel van de belastingplichtige ondernemer en consument. België beschouwt bijvoorbeeld heel wat overtredingen op de douanewetgeving als een strafrechtelijk misdrijf. Fiscaal advies op maat van uw specifieke activiteiten is dus geen overbodige luxe. De belastingplichtige die binnen deze chaos moet ondernemen zal zich dan ook terecht zorgen maken.

Het gevaar bestaat trouwens niet enkel voor de grote, internationale bedrijven. Veel fiscale voordelen zijn onderworpen aan de voorwaarde dat er een link is met een lidstaat van de EU. Het is helaas glashelder dat dergelijke voordelen in 2021 minder ‘vanzelfsprekend’ zullen zijn dan voordien. De Brexit heeft ook gevolgen op andere fiscale domeinen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk moeten met administratieve verplichtingen rekening houden in het kader van de erfbelasting. Wanneer zij daadwerkelijk erven zullen zij een waarborg moeten storten.

Heeft u vragen over de invloed van de Brexit op uw vermogen? Wenst u een overzicht van de wijzigingen die van toepassing zijn op uw onderneming? Wordt u steeds met hogere belastingen op de meest uiteenlopende gebieden geconfronteerd? Thierry Lauwers en zijn team zijn uw partner en gaan tot het uiterste om uw fiscale belangen professioneel te behartigen.