Skip to main content
Voordeel alle aard

Forfaitaire waardering van voordeel alle aard voor gratis ter beschikking stellen woning is ongrondwettelijk.

Door 22/06/2016november 30th, 2017Geen reacties

In het geval een woning gratis ter beschikking wordt gesteld, levert dat een voordeel van alle aard op. Het voordeel van alle aard wordt forfaitair bepaald. Opvallend is dat indien het voordeel wordt verstrekt door een rechtspersoon, het forfaitaire voordeel bijna vier maal hoger wordt gewaardeerd dan bij een natuurlijke persoon. Het Hof van Beroep te Gent diende te onderzoeken of deze waarderingsregels niet in strijd zijn met het (grondwettelijk) gelijkheidsbeginsel.

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed discriminerend is. Er ligt met name een onverantwoord verschil in behandeling voor tussen de terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Het verhoogde forfait kon dan ook niet worden toegepast in de besproken zaak.

Verwacht wordt dat de fiscale Administratie in de praktijk geen rekening zal houden met de vastgestelde ongrondwettelijkheid. De belastingplichtige zal dan ook telkens genoodzaakt zijn om een bezwaar in te dienen tegen de toepassing van het hogere forfait. Tijdig beroep doen op gespecialiseerde bijstand is dan ook in deze van kapitaal belang!

Contacteer ons teneinde verdere problemen te vermijden.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.