Skip to main content

De FOD Financiën heeft een webpagina gemaakt met een overzicht van alle fiscale verplichtingen voor influencers. Ze moeten facturen opstellen voor hun prestaties met aanrekening van btw.

Ten laatste op 31 maart, moeten ook influencers een klantenlisting van het voorbije kalenderjaar indienen. Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

Thierry Lauwers over verloning in natura

Btw-vrijstellingsregeling

Influencers mogen gebruikmaken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Hun jaarlijkse omzet mag in dat geval niet hoger zijn dan 25 000 euro. Alle handelingen die de influencer heeft ondernomen, inclusief mogelijke omzet buiten diens influencer-activiteiten, worden hiervoor in rekening gebracht. Als ze kiezen om hiervan gebruik te maken, moeten ze geen btw aanrekenen. Ze hebben dan ook geen recht meer op een btw-aftrek.

Als ze van deze vrijstelling willen, moeten influencers dit expliciet aanvragen bij de start van hun btw-activiteiten. Als ze dit later willen wijzigen, moet dit gebeuren via hun btw-kantoor. Deze regeling werkt niet met terugwerkende kracht.

Geen btw-nummer?

Er werd hierover een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Financiën. Hij verwees naar de toepassing van een bijzonder stelsel inzake btw-verplichtingen voor de dienstprestaties van influencers. Dit bijzondere stelsel wijkt op 3 punten af van der voormelde regeling voor kleine ondernemingen:

– Influencers moeten geen btw-nummer aanvragen en geen jaarlijkse klantenlisting indienen
– Ze moeten geen facturen meer opstellen
– Enkel hun opdrachtgevers zullen nog btw moeten betalen