Gaat belasting op de verhuur van Belgisch vastgoed omhoog?

Door 20/11/2020Geen categorie
Kadastraal Inkomen

Op 12 april 2018 heeft het Europees Hof van Justitie België veroordeeld omdat het inkomsten uit verhuur van vastgoed in België anders belast, dan inkomsten uit de verhuur van een eigendom in het buitenland. Voor onroerende goederen die in België gelegen zijn berekent de fiscus de belastbare grondslag op basis van de kadastrale waarde. Voor buitenlands vastgoed gebeurt dat op basis van de reële huurwaarde. Volgens het Hof heeft België geen enkele dwingende reden van algemeen belang aangevoerd, die dit verschil kan rechtvaardigen.

Het onderscheid beperkt het vrij verkeer van kapitaal in de EU, want Belgen zullen zo eerder geneigd zijn om te investeren in vastgoed met een lagere belasting op huuropbrengsten.

Daarom legde het Hof de Belgische Staat een boete op van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7500 euro per dag dat de fiscale ongelijkheid blijft bestaan. De Belgische minister van Financiën werkt aan een oplossing om de wetgeving aan te passen zodat huurinkomsten van panden in België en in andere EU-landen voortaan op dezelfde rechtsgrond worden belast. Wordt vervolgd.