Tijdelijke verlaging van het btw-tarief op beschermingsmiddelen

Door 08/05/2020Geen categorie
btw mondmasker

De Ministerraad heeft op 2 mei het btw-tarief op beschermingsmiddelen tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Het koninklijk besluit trad reeds op 4 mei in werking, maar werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het verlaagd tarief is van toepassing op de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van de bedoelde beschermingsmiddelen, zijnde de mondmaskers met een bepaalde GN-code en hydroalcoholische gels.

Deze maatregel kadert in de strijd tegen de COVID-19 en moet producenten aanmoedigen hun productie te verhogen alsook eenieder toelaten om op een minder kostelijke manier het noodzakelijke materiaal aan te kopen.

Het verslag aan de Koning specificeert daarbij ook dat beschermingsmiddelen slechts kunnen worden onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 procent op voorwaarde dat ze noodzakelijk zijn ter preventie van de verspreiding van COVID-19. De nuance wordt echter wel gemaakt dat, indien die goederen uiteindelijk niet allemaal zouden worden gebruikt in het kader van de gezondheidscrisis, er geen regularisatie van het tariefvoordeel moet worden toegepast voor de goederen die niet zouden worden ingezet in de strijd tegen tegen pandemie.

Het verlaagd tarief is van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de verkoper en ongeacht de hoedanigheid van de koper en zal gelden tot en met 31 december 2020.