Wanneer communiceren met fiscus via eBox?

Door 12/02/2021Geen categorie
ebox fiscus

De omschakeling van het papieren tijdperk naar het digitale tijdperk zal tegen 2025 gefaseerd ingevoerd worden. Elektronische communicatie wordt de norm, papieren communicatie wordt de uitzondering. Dit geldt evenzeer voor de communicatie van en aan de FOD Financiën. De wetgever giet deze ambitieuze doelstelling in een concreet wetsontwerp.

Hiervoor riep de wetgever de eBox in het leven. Het betreft een ‘beveiligde brievenbus’ die de communicatie tussen de fiscus en de burger regelt. U zal hierin geen documenten vinden. U krijgt een bericht met een link die u vervolgens doorverwijst naar MyMinfin. Dat neemt niet weg dat dit bericht in heel wat gevallen hetzelfde gevolg zal hebben als een aangetekende zending. Het is dus aan te raden dat u zich goed laat informeren over de gevolgen van deze vernieuwing op uw fiscale situatie.

Niet alleen de brieven van de fiscus, maar ook alle communicatie die u als burger aan de fiscus richt, zal in de nabije toekomst via dit beveiligd elektronisch platform moeten gebeuren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het indienen van uw fiscale aangifte, voor uw bezwaren en administratieve beroepen tegen de fiscus.

Het wetsontwerp voorziet evenwel in een hele reeks vrijstellingen en uitzonderingen op deze nieuwe ‘digitale norm’. In bepaalde gevallen bestaat er een persoonlijk keuzerecht dat privépersonen voorlopig toelaat om blijvend via de papieren weg te communiceren tot uitdrukkelijk een andere keuze gemaakt wordt. Wanneer u zich daarentegen binnen de uitoefening van uw beroep tot de fiscus wendt, zal u dit vrijwel zeker digitaal moeten doen. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelastingen als voor de btw.

Op dit punt bestaan er dan weer vrijstellingen voor bepaalde belastingplichtigen die niet voldoen aan de identificatievoorwaarden van de eBox. Het is met andere woorden geen eenvoudige klus om uit te maken op welke wijze u moet communiceren met de fiscus.

Deze wijziging heeft uiteraard belangrijke gevolgen op het vlak van de fiscale procedure en de talrijke termijnen. Het is met andere woorden belangrijk om uw elektronische brievenbus nauwgezet in de gaten te houden indien u onder de norm valt.

Wenst u inlichtingen over de gevolgen van dit wetsontwerp voor Uw zaak of Uw persoonlijke fiscale verplichtingen? Wil U met zekerheid weten welk regime op u van toepassing zal zijn? Thierry Lauwers geeft antwoord op elke fiscale vraag.