Skip to main content
Advocatuur

Advocaat (natuurlijke persoon) of advocatenassociatie belastingplichtige?

Door 18/02/2015november 30th, 2017Geen reacties

Het belastingreglement van de stad Antwerpen vestigde een belasting op “beoefenaars van een vrij beroep … en elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan …”. De rechtbank van Antwerpen diende zich recentelijk uit te spreken over de vraag wie in het kader van deze belasting geacht wordt het beroep van advocaat uit te oefenen, de advocaat (natuurlijke persoon)  of de advocatenassociatie.

De rechtbank van Antwerpen verwees naar de dubbele voorwaarde geformuleerd door het Hof van Cassatie waarin wordt gesteld dat de associatie te beschouwen is als belastingplichtige indien de advocaten hun volledige beroepsactiviteiten hebben ingebracht in een associatie en hun beroep uitsluitend uitoefenen voor rekening van deze associatie.

Ingevolge het in casu voldaan zijn van deze voorwaarden besloot de rechtbank van Antwerpen dat de advocaat (natuurlijke persoon) niet als belastingplichtige kan worden aanzien en dat de aanslag dient te worden vernietigd.

Het advocatenkantoor Thierry Lauwers is gespecialiseerd in lokale belastingen en kan u in deze problematiek bijstaan.

Wij blijven ter beschikking mocht u omtrent deze problematiek vragen of opmerkingen hebben.