Skip to main content

Al sinds eind jaren 1980 heerst er onrust op het front van de FBB-dossiers. De verrekening van het “forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting” (FBB) werd door vele vennootschappen gebruikt in constructies, die erop gericht waren de vennootschapsbelasting te neutraliseren. Deze constructies werden gaandeweg door de fiscus geviseerd.

Na meer dan zeventien jaar juridisch werk, heeft Lauwers bij het Hof van Cassatie twee historische arresten verkregen, die de basis leggen voor het succes van FBB gerelateerde geschillen. Niet enkel de verrekenbaarheid van de betaalde sommen is hierdoor eindelijk mogelijk.  Ook de aftrek van de verliezen, die de operaties hebben teweeggebracht, kan voortaan worden toegestaan op basis van artikel 49 WIB.

Zo bepaalt de expertise van Lauwers het fiscale landschap voor een brede doelgroep Belgische belastingplichtigen, die al decennia lang in onzekerheid verkeren.

“Het geeft mij voldoening om dagelijks de fiscale belangen van een divers cliënteel te behartigen. Elke cliënt is uniek en samen met mijn team streef ik telkens opnieuw naar een toegankelijke en resultaatgerichte juridische dienstverlening. Op sommige momenten leiden deze inspanningen tot een uitkomst van algemeen nut. Dit was recent het geval met twee dossiers over FBB-constructies, die we bepleitten voor het Hof van Cassatie. Ik ben dan ook trots te mogen melden dat het hof de argumentatie van Lauwers volledig heeft overgenomen. Niet enkel goed nieuws voor onze cliënten, maar ook voor een ruime doelgroep van Belgische belastingplichtigen.” Thierry Lauwers, advocaat-vennoot Lauwers Fiscale Advocaten

Aarzel niet ons te contacteren indien u wenst dat wij uw dossier analyseren om de kansen op succes van een fiscale procedure in kaart te brengen.