Belastingvrij beleggen in cryptomunten

Door 26/08/2019Niet gecategoriseerd
Belastingvrij beleggen in cryptomunten

Wanneer vallen beleggingswinsten uit transacties met cryptomunten zoals Bitcoin onder het onbelast beheer van privévermogen? Een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën verduidelijkt welke beleggers een belastingvrij statuut genieten.  

Investeren in cryptomunten is niet langer voorbehouden aan een select groepje IT-genieën. Ook de gewone huisvader vindt zijn weg naar de digitale beurzen. Cryptomunten vormen zo een nieuwe beleggingsmethode om uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier te laten renderen.

Drie belastingtarieven  

Wie winsten op cryptomunten vrij van belasting wil incasseren, moet voldoen aan enkele voorwaarden. U dient uw investeringen in cryptomunten zonder speculatief inzicht te beheren. Een meerwaarde gerealiseerd uit koersschommelingen op korte termijn, komt dus niet in aanmerking. Verder moet het gaan om een normaal beheer van privévermogen. Risicovolle beleggingen, zoals transacties met geleend kapitaal, zullen belast worden tegen een afzonderlijk tarief van 33% dat van toepassing is op diverse inkomsten. Indien u van uw beleggingen een voortdurende en gewone bedrijvigheid maakt, zult u uw winsten gekwalificeerd zien als beroepsinkomsten, belast aan de progressieve tarieven (25-50 %).

Actieve vs. passieve belegger

Hoe actiever uw gedrag als investeerder, hoe groter de omvang van uw in cryptovaluta geïnvesteerde middelen en hoe korter uw beleggingstermijn, des te vlugger zal er sprake zijn van een belastbaar inkomen. Als u op eerder passieve wijze, met een beperkt gedeelte van uw vermogen en op lange termijn belegt, zal u minder of zelfs geen belastingen betalen.

Belastingvrije winst: het kan!

Dat belastingvrije beleggingen met cryptomunten mogelijk zijn, bewijst een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën. Deze ruling kwalificeert de winsten, die een belegger realiseerde met een investering in cryptomunten, als voorkomend uit een onbelast normaal beheer van privévermogen. De rulingdienst verwijst naar het feit dat de belegger:

  • investeerde met een beperkt percentage van zijn roerend vermogen;
  • een ‘buy and hold’-strategie toepaste;
  • een beperkt aantal verrichtingen stelde;
  • de cryptomunten gespreid aankocht en deze verkocht na een redelijke termijn ten opzichte van de initiële investeringen;
  • geen beroep deed op externe financiering, noch belegde voor andere personen.

Fiscaal advies is goud waard

Deze ruling biedt slechts een beperkte maat van zekerheid voor wie investeert in cryptomunten. De fiscale beoordeling van concrete dossiers blijft een ingewikkelde oefening, die telkens opnieuw aanleiding geeft tot discussies met de fiscale Administratie.

De meest succesvolle belegger kent niet alleen de best renderende cryptomunt, maar wint ook tijdig juridisch advies in. Lauwers Fiscale Advocaten heeft uitgebreide ervaring met deze materie en adviseert u graag over de fiscale bescherming van uw winsten.