Skip to main content

De Europese Unie neemt stevige maatregelen om meer transparantie te krijgen in de belaste transacties met cryptoactiva. Ondanks de populariteit en groei van de cryptomarkt blijft er een bepaalde mate van ondoorzichtigheid. Dit, gecombineerd met de snelle en volatiele aard van crypto-transacties, heeft de belastingdiensten uitgedaagd om de belastbare inkomsten van cryptogebruikers nauwkeurig te traceren.

DAC 8

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Raad van de Europese Unie de ‘DAC8-richtlijn’ (Richtlijn 2023/2226) geïntroduceerd. Deze richtlijn, die een aanvulling vormt op de reeks EU-afspraken bekend als DAC, legt nieuwe rapportageverplichtingen op aan cryptodienstverleners (zoals crypto-exchanges).

Vanaf 1 januari 2026 zijn deze dienstverleners verplicht om uitgebreide informatie over hun gebruikerstransacties te delen met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. De gegevens zullen vervolgens automatisch worden uitgewisseld tussen de belastingdiensten van de verschillende EU-lidstaten.

Bereik en impact

De DAC8-richtlijn gaat verder dan alleen de cryptomarkt. De richtlijn breidt ook het bereik uit van de automatische gegevensuitwisseling met betrekking tot grensoverschrijdende rulings voor vermogende particulieren. Bovendien stelt het een minimumstandaard voor sancties in ernstige gevallen van niet-naleving.

Een interessant aspect van DAC8 is dat het niet alleen van toepassing is op cryptodienstverleners binnen de EU, maar ook op die buiten de EU, ongeacht of zij hun diensten binnen de EU aanbieden of niet.

Wat betreft de definitie van “cryptoactiva”, omvat DAC8 een breed scala aan digitale assets, inclusief gedecentraliseerde cryptoactiva, stablecoins en niet-verwisselbare tokens (NFT’s).

Het besluit van de EU om deze nieuwe richtlijn te introduceren benadrukt het belang dat de EU hecht aan het waarborgen van belastingtransparantie en het tegengaan van mogelijke belastingontwijking in het groeiende veld van de cryptoeconomie.

De implementatie van DAC8 zal naar verwachting zowel positieve als uitdagende reacties oproepen binnen de crypto-industrie. Het is nu aan de Europese Commissie om verdere details en specificaties over de richtlijn uit te werken.

De EU-lidstaten hebben tot 31 december 2025 om hun nationale wetgeving af te stemmen op deze nieuwe regels, waarna de DAC8-richtlijn verplicht wordt toegepast vanaf 1 januari 2026.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte! Heb je vragen over hoe dit jouw fiscale situatie kan beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op.