Skip to main content

In een recente FAQ gepubliceerd door de Rulingcommissie, wordt de stopzetting van de federale fiscale regularisatiemogelijkheid besproken. Deze wijziging treedt in werking op 31 december 2023, wat betekent dat fiscale zondaars niet langer kunnen profiteren van deze bijzondere regeling.

Een geschiedenis van regularisatierondes in België

Sinds het begin van deze eeuw hebben in België vier opeenvolgende regularisatierondes plaatsgevonden, waaronder de ‘Eenmalige Bevrijdende Aangifte’ (EBA) in 2004 en de daaropvolgende ‘permanente’ regularisatiemogelijkheid. Echter, het regeerakkoord van de huidige federale regering heeft een einde gemaakt aan de ‘permanentie’ van deze mogelijkheid en zal deze stopzetten per 31 december 2023, zoals vastgelegd in de wet van 16 maart 2021 (BS 23 maart 2021; Fisc., nr. 1696, p. 13).

Wat betekent het einde van de fiscale regularisatie?

Met de wet van 16 maart 2021 wordt de fiscale en sociale regularisatieregeling “buiten werking” gesteld op 31 december 2023. Dit omvat de hoofdstukken 2 en 3 van de wet van 21 juli 2016, die respectievelijk betrekking hebben op de ‘fiscale regularisatie’ en de ‘regularisatie van sociale bijdragen voor zelfstandige beroepsinkomsten’.

‘1 EUR-aangiften’ niet langer geldig

Een belangrijke aankondiging in de FAQ is dat ‘zogenaamde 1 EUR-aangiften’ niet langer aanvaard zullen worden. Hiermee doelt het Contactpunt Regularisaties op aangiften die materieel onvolledig zijn en pro forma worden ingediend.

Wat gebeurt er na 31 december 2023?

Een vraag die in de FAQ niet wordt beantwoord, is wat er zal gebeuren met fiscale zondaars die na 31 december 2023 tot inkeer komen. De minister van Financiën heeft hierop gereageerd met een ontwijkend antwoord, waarbij hij alleen het geval van “fiscaal verjaarde kapitalen” noemt en suggereert dat dergelijke personen zich tot de procureur des Konings moeten wenden voor een eventuele minnelijke schikking.

Onzekerheid over de toekomst

Er blijft onzekerheid bestaan over de toekomst van fiscale regularisatie na 31 december 2023 en de minister lijkt nog geen definitieve richtlijnen te hebben gegeven voor fiscale zondaars die na deze datum hun situatie willen regulariseren. Het kan zijn dat de minister mensen probeert aan te moedigen om nog gebruik te maken van de huidige mogelijkheid voor het einde van het jaar.