Skip to main content

Belspo heeft in samenwerking met de Minister van Financiën verheldering geboden over de aanmeldingsplicht voor bedrijven die een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wensen te verkrijgen voor hun wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheid voor deze vrijstelling werd geïntroduceerd om innovatie en onderzoek in de private sector te stimuleren.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Er zijn vier specifieke gevallen waarin bedrijven voor deze vrijstelling in aanmerking kunnen komen. Deze omvatten:

  • Universiteiten en hogescholen die assistent-onderzoekers of postdoctorale onderzoekers in dienst hebben;
  • Bedrijven die samenwerkingsverbanden hebben met universiteiten voor O&O-projecten;
  • Young Innovative Companies met wetenschappelijk personeel;
  • Bedrijven die onderzoekers in dienst hebben voor specifieke O&O-projecten.

De aanmeldingsplicht

De aanmeldingsplicht zelf werd ingevoerd in 2013 en is sinds 1 januari 2014 verplicht. Bedrijven die zich willen aanmelden, moeten een reeks vereisten naleven, zoals het identificeren van de bedrijfsvoorheffingsschuldige, het geven van een omschrijving van het project of programma, en het opgeven van de start- en einddatum.

Een recente beslissing van het Hof van Cassatie heeft echter de interpretatie van deze aanmeldingsplicht veranderd. In plaats van bedrijven toe te staan zich na de startdatum van hun project aan te melden, zoals oorspronkelijk was geïnterpreteerd, heeft het Hof besloten dat de aanmelding vóór de startdatum van het project moet plaatsvinden.

In reactie op deze uitspraak en de daaropvolgende circulaire van 27 april 2023 heeft Belspo nieuwe aanbevelingen en verduidelijkingen gepubliceerd op hun website. Opmerkelijk is dat hun eerdere advies om projecten of programma’s jaarlijks te actualiseren tijdelijk is opgeschort. De Minister van Financiën heeft zich echter in beginsel negatief uitgelaten over de mogelijkheid van een dergelijke jaarlijkse actualisering.

Conclusie

Bedrijven die willen profiteren van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, moeten zich nu bewust zijn van de striktere interpretatie van de aanmeldingsplicht en zich dienovereenkomstig aanpassen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte! Heb je vragen over hoe dit jouw fiscale situatie kan beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op.