Skip to main content

Gelanceerd in 2018 door nieuwe technologie-experts met de ambitie om het eerste crypto-asset exchange platform te worden dat vanuit België op Europees niveau opereert, is Bit4you snel gegroeid. Op 26 april 2023 lijkt het sprookje voor Bit4you afgelopen. In een verklaring op haar website kondigde het platform aan de activiteiten via het platform op te schorten. De reden hiervoor is een gerechtelijke uitspraak van 24 april 2023 in Estland tegen CoinLoan, een van de belangrijkste Bit4you dienstverleners. CoinLoan verloor ook de vereiste registratie als depothouder van virtuele valuta.

Als gevolg daarvan zijn de accounts van ongeveer 41.800 Belgische klanten die ongeveer 13 miljoen via het platform hadden geïnvesteerd, geblokkeerd. De vooruitzichten om hun geld terug te krijgen zijn nog zeer onzeker.

Bij brief van 1 mei 2023 heeft het platform zijn aanvraag tot registratie als VASP (Virtual Assets Service Provider) ingetrokken. Deze intrekking werd van kracht op 2 mei 2023. Vervolgens heeft Bit4you, “om maatregelen te blijven nemen om de belangen van haar klanten veilig te stellen”, bij de rechtbank voor vennootschappen een verzoek ingediend tot benoeming van een voorlopige bewindvoerder. De ondernemingsrechtbank heeft twee voorlopige bewindvoerders aangesteld die zich de komende weken bij de rechtbank moeten melden om de mogelijkheden te analyseren om het platform te redden en de belangen van de klanten te beschermen.

In een persbericht van 8 mei 2023 herinnert de FSMA eraan dat de activiteit van VASP tot op heden niet gereglementeerd is (enkel het luik antiwitwassen en preventie van de financiering van terrorisme “AML” is gereglementeerd en dit sinds een wet van 20 juli 2020 tot omzetting van de vijfde antiwitwasrichtlijn). Bit4you, gelanceerd in 2018, zou automatisch zijn opgenomen in de lijst van ondernemingen die een voorlopige vergunning genieten. De FSMA laat weten dat ze “onregelmatigheden bij het vroegere beheer” had vastgesteld. De FSMA heeft de zaak inmiddels doorverwezen naar het Brusselse parket.

De invoering van “meer uitgebreide, en met name prudentiële, regels inzake de activiteit van cryptocurrency’s” zal vanaf begin 2025 van kracht worden dankzij de Europese MiCa-verordening. Deze verordening wil het mogelijk maken om een Europees paspoort af te geven waarmee cryptobedrijven hun activiteiten kunnen uitbreiden tot buiten het nationale grondgebied.

Van zijn kant is het Bit4you platform van plan zich aan zijn verplichtingen te houden door aan te geven dat het al het mogelijke doet om deze situatie ijverig op te lossen en de belangen van hun klanten te beschermen.

Door de activiteiten van het platform op te schorten, kunnen klanten echter niet langer hun crypto-activa opnemen met als rechtvaardiging dat “we liever een crypto-run vermijden die nadelig zou zijn voor al onze klanten”.

Het is ook interessant om op te merken dat Bit4you er vooral op stond het eerste cryptocurrency-handelsplatform te zijn dat vanuit België opereert. Het blijkt dat klanten niet wisten dat het platform werkte via een externe dienstverlener (CoinLoan). Bovendien voorspelt het ontslag van de baas, de financieel directeur en zes administraties niet veel goeds voor de klanten.

In tegenstelling tot deposito’s bij een kredietinstelling, die tot 100.000 euro gegarandeerd zijn, is er geen soortgelijke maatregel gepland voor crypo-activa.

Het is dus nog maar de vraag of de klanten van het platform hun crypto-activa, waarvan de helft bij CoinLoan is opgeslagen, kunnen terugkrijgen en zo ja, in welke verhouding…