Rulings inzake cryptocurrencies meer gepersonaliseerd

Door 25/05/2018Niet gecategoriseerd

De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt dat zij verfijnder en gepersonaliseerd te werk zal gaan bij de beoordeling van de aanvraag tot ruling of prefiling inzake cryptocurrencies.

Vanaf volgende maand zal de Dienst Voorafgaande Beslissingen in het kader van het onderzoek van de ruling- of prefilingaanvraag starten met de verzending van een vragenlijst.  We menen dat dit in het voordeel is van de belastingplichtige.

Het spreekt vanzelf dat LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten zijn expertise in deze materie ter beschikking stelt.

Deze werkwijze van de Dienst Voorafgaande Beslissingen kan implicaties hebben op het indienen van de aangiften in de personenbelasting die betrekking hebben op het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018).

Deze aangiftetermijn verstrijkt op 29 juni 2018 voor aangiften op papier en op 12 juli 2018 voor aangiftes via tax-on-web. Wie een aangifte doet via zijn mandataris heeft nog tijd tot 25 oktober 2018.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.