Uw intern reglement als fiscaal instrument

Door 20/10/2020Geen categorie
Intern reglement

Het Grondwettelijk Hof boog zich op 15 oktober 2020 over een aantal bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vernietiging van een deel van de voorwaarden verbonden aan het intern reglement kan voor uw vennootschap een soepelheid bieden die zich op fiscaal vlak vertaalt.

Het intern reglement is een instrument dat toelaat afspraken te maken over bijvoorbeeld de werking van uw vennootschap of de rechten van de aandeelhouders. Het is een besluit van de vennootschapsorganen dat in de praktijk gebruikt wordt om zonder statutenwijzigingen te manoeuvreren. U kunt uw vennootschap via het intern reglement reguleren op een voor de aandeelhouders, de bestuurders en de vennootschap zelf bindende wijze.

Het belangrijkste voordeel is de afwezigheid van openbaarmakingsverplichtingen.  Hierdoor kunt u aanzienlijke notariële kosten besparen en belangrijke beslissingen nemen zonder publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad. Dat voordeel bestaat niet bij een statutenwijziging. Anderzijds gaat het intern reglement verder dan een gewone aandeelhoudersovereenkomst. Deze laatste bindt enkel de aandeelhouders en niet ook de vennootschap en haar organen.

De aandacht van het Hof werd gevestigd op een ongelijke behandeling tussen de coöperatieve vennootschap en de andere vennootschapsvormen. De regels in verband met het intern regelement waren aanzienlijk soepeler bij de coöperatieve dan bij de overige vennootschappen. Deze discrepantie riep de vraag op of er voor deze verschillende behandeling wel een redelijke verantwoording bestond.

Het Hof oordeelt nu dat de verschillen strijdig zijn met de Grondwet. Er is sprake van discriminatie indien het intern reglement mag raken aan de rechten van de vennoten bij coöperatieve vennootschappen, maar niet bij een maatschap, een besloten- of een naamloze vennootschap. Dezelfde redenering gaat op wat betreft de inhoud van de interne reglementen. Wanneer het intern reglement bij de coöperatieve vennootschap bepalingen mag bevatten over materies waar in principe een statutaire bepaling voor zou nodig zijn, waarom zouden de andere vennootschappen dit dan niet mogen?

Het Hof vernietigde de bepalingen gedeeltelijk. Waar zit nu de fiscale relevantie? 

Door de gedeeltelijke vernietiging van de beperkende voorwaarden bevrijdt het Hof het intern reglement uit haar beperkend keurslijf. Op die manier kunt u uw onderneming eenvoudiger en goedkoper vormgeven op een wijze die niet alleen de bestuurders maar ook de aandeelhouders en de vennootschap zelf bindt. Vergeet uiteraard niet om een fiscale audit door te voeren.

Wenst u meer informatie over de wijze waarop het intern reglement de relatie tussen u, uw vennootschap en de fiscus kan vereenvoudigen? Aarzel niet om ons te contacteren. Als fiscale advocaten volgen wij de rechtspraak en de talrijke overheden in België op de voet zodat u te allen tijde van elke verandering op de hoogte bent.