Verlaag dubbele voorheffing op uw Franse dividenden

Door 07/10/2019Geen categorie
Dubbele voorheffing Franse dividenden

Dividenden ontvangen door Belgische belastingplichtigen zijn in België belastbaar, zelfs al zijn ze afkomstig uit het buitenland. Ook het land van herkomst heeft het recht om een bronheffing in te houden. Indien u Franse dividenden ontvangt, zal de Franse staat een voorheffing van 15% toepassen. Het resterende bedrag is in België belastbaar aan 30%. Rechtspraak van het Hof van Cassatie maakt het mogelijk om een deel hiervan te recupereren.

In het hierboven beschreven scenario houdt een belegger, die 100 euro inkomsten uit Franse dividenden ontvang, na belasting slechts 59,50 euro over.

Een arrest van 16 juni 2017 van het Hof van Cassatie stelt vast dat de Belgische fiscus hierbij geen rekening houdt met artikel 19 van het Dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België. Dat verplicht België tot het verrekenen van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB). Dit betekent dat de Franse bronheffing van 15% verrekend moet worden met de 30% Belgische roerende voorheffing.

In bovenstaand voorbeeld houdt Frankrijk nog steeds 15% in. België past op de overgebleven 85 euro de roerende voorheffing van 30% toe (25,50 euro), maar trekt hiervan 15% of 12,75 euro voor het FBB af. Waardoor een netto dividend van 72,25 euro overblijft. Dit resulteert in een verlaging van de totale voorheffing met maar liefst 12,75%!

Voorlopig weigert de Belgische fiscus de uitspraak van het Hof van Cassatie toe te passen. Het arrest van het Hof van Cassatie is terug verwezen naar het hof van beroep van Antwerpen. Het is hoogst twijfelachtig dat het zich zou verzetten tegen het standpunt van het Hof van Cassatie. Het hof van beroep van Brussel stelde in een arrest van 20 september 2018 een belastingplichtige in het gelijk, door dezelfde interpretatie aan te nemen als het Hof van Cassatie.

Ontvangt u dividenden van Franse oorsprong? Dan raden we u aan om een bezwaarschrift in te dienen tegen de toepassing van de Belgisch belastingtarief van 30%, dit op basis van de twee vermelde arresten.

Lauwers Fiscale Advocaten staat particuliere en bedrijfsmatige beleggers bij met de fiscale optimalisatie van hun investeringen.