Skip to main content

Met de wet van 20 juli 2020 is de vijfde Europese Witwasrichtlijn van 30 mei 2018 eindelijk omgezet in nationaal recht. Voortaan worden crypto exchanges en aanbieders van crypto wallets eveneens onderworpen aan de antiwitwaswet wanneer ze in België zijn gevestigd.

Crypto exchanges en aanbieders van crypto wallets zijn vanaf nu verplicht om hun cliënten te identificeren en waakzaam te zijn ten aanzien van hun transacties. Wanneer zij weten of zelfs vermoeden dat geldmiddelen of (voorgenomen) verrichtingen verband houden met witwas of met de financiering van terrorisme, zijn zij verplicht om hiervan melding te maken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De CFI kan vervolgens verdere onderzoeksmaatregelen uitvoeren, eventueel gevolgd door een aangifte bij het parket indien er voldoende elementen zijn die wijzen op het bestaan van een (financieel) misdrijf.

Met deze wet komen aanbieders van crypto exchanges en crypto wallets op een steeds langer wordende lijst van aan de antiwitwasverplichtingen onderworpen entiteiten, waartoe onder meer banken, verzekeringsmakelaars, beleggingstussenpersonen, maar ook advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en voortaan ook accountants en kunsthandelaars behoren.

Hoewel de Belgische antiwitwaswet enkel van toepassing is op in België gevestigde entiteiten, vormt zij wel de omzetting van de Europese witwasrichtlijn, die geldt binnen de gehele EU.

We moeten vaststellen dat de controle van de overheid op het betaalverkeer en op de beleggingsverrichtingen alsmaar toeneemt. Dit betekent dat niet alleen de onderworpen entiteiten een verhoogde waakzaamheid aan de dag moeten leggen, maar dat ook de verstandige belegger steeds in staat moet zijn om de legale herkomst van zijn vermogen aan te tonen.